Lezingenreeks WinVorm

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) wil ook in 2018 verder blijven inspireren met haar lezingenreeks.

WinVorm 2018 is een initiatief van de intercommunales Leiedal en WVI, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. Met een nieuwe reeks willen de organiserende partners opnieuw een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie. Het programma voor 2018 kan u in bijlage vinden.

Traditiegetrouw vinden de meeste lezingen plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge (Velodroomstraat 28, plannetje in bijlage). Het programma start telkens stipt om 9u30 en eindigt uiterlijk om 12u30.

20 maart 2018:  Tips and tricks: (lokale) overheid als regisseur
15 mei 2018:  Trendspotting: kijk op de toekomst
12 juni 2018:  Touring rond Spoor 66: klimaatdoelstellingen in een concreet project
11 september 2018:  Trappen in Roeselare: daguitstap met de fiets
9 oktober 2018:  50 Tinten blauw: water in alle mogelijke vormen
13 november 2018:  Testen en weten: resultaten Bouwmeesterscan + projecten rond verdichting

De deelnameprijs blijft dezelfde en bedraagt € 150 voor deelnemers van West-Vlaamse gemeentebesturen. Andere publieke overheden (andere gemeenten, provincies en intercommunales, diensten van het Vlaamse Gewest, …) en deelnemers uit de privésector betalen € 250. Voor studenten wordt het deelnamebedrag verlaagd tot € 25.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door het bijgevoegd antwoordformulier terug te bezorgen vóór 1 maart 2018.

We kijken er opnieuw naar uit jullie talrijk te mogen verwelkomen opWinVorm 2018.

Meer info: https://www.west-vlaanderen.be/west-vlaanderen-vorm