Masterclass ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’

Op 20 maart start de gloednieuwe Masterclass ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’.

Tijdens diverse opleidingsdagen wordt a.d.h.v. praktijkbezoeken op verschillende locaties ingegaan op ontwerpprincipes die aan de basis liggen van unieke, duurzame groene ruimten.

Leden van Kubiekeruimte kunnen deelnemen aan een voordeeltarief.

Duurzaam ontwerp van groene ruimten kan verschillende vormen aannemen: van kleinschalige parkjes in woonwijken tot het versterken van blauwgroene netwerken of de integratie van een lokale groenvisie in nieuwe ontwikkelingen.

De schaal, context, doelgroep en historiek van de site zullen voor een groot stuk de aanpak en het ontwerp bepalen. Maar ook specifieke kenmerken en wensen zoals licht en donkerte, stilte en geluid, bodem en reliëf en vegetatie en beplanting maken een ontwerp uniek. Duurzaam ontwerpen is tot slot ontwerpen met aandacht voor klimaatadaptatie, voor netwerken en kringlopen, voor biodiversiteit, en betrokkenheid en engagement.

De masterclass ‘Duurzaam ontwerp van groene ruimte’ biedt ontwerpers bijkomende inzichten in ontwerp & beheer van groene ruimten en instrumenten om ze te ontwikkelen en te handhaven. Voor groenbeheerders, ecologen en andere projectpartners biedt de vijfdaagse vormingsreeks de mogelijkheid om inzicht te verwerven in hoe ontwerp een hefboom kan zijn voor de ontwikkeling van kwalitatieve groene ruimten.  En hoe dat samenhangt met inrichting en beheer.

De Masterclass is gebaseerd op het indrukwekkende Vademecum Duurzaam ontwerpen van groene ruimten.  De lesgevers – tevens ook de auteurs van dit boek – nemen de cursisten mee in denkkaders en op  terreinbezoeken.  Zij putten daarbij op een jarenlange expertise.

De Masterclass is een samenwerking en organisatie tussen de VRP, InVerde, Erasmushogeschool Brussel, HoGent en Fris in het Landschap.

De masterclass is samengesteld uit een gezamenlijke startdag op 20 maart (enige verplichte lesdag) en één of meerdere terreindagen en/of de slotdag.  Het volledige programma vind je hier.

 

PRAKTISCH

Prijs gemeenschappelijke startdag (inclusief vademecum)
€ 165 (VRP-leden)  | € 210 (niet-leden)
Leden van Kubiekeruimte betalen € 190 i.p.v. € 210.

Prijs per bijkomende lesdag (3 mei, 24 mei, 19 juni en 6 september) en/of slotdag (4 oktober)
€ 115 (VRP-leden) | € 165 (niet-leden)
Leden van Kubiekeruimte betalen € 135 i.p.v. € 165.

Elke deelnemer ontvangt op de startdag een exemplaar van het Vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van Groene Ruimten’.

Leden van Kubiekeruimte schrijven zich in als niet-VRP-lid en vermelden in het inschrijvingsformulier in het veld ‘opmerkingen’: LID KUBIEKERUIMTE