vacature | Regionaal Landschap Rivierenland vzw zoekt projectmedewerker Landschap en Beleving

Regionaal Landschap Rivierenland vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: Projectmedewerker Landschap en Beleving. 

Contract van bepaalde duur.

Regionaal Landschap Rivierenland is een vzw, actief in het zuidwesten van de provincie Antwerpen (gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Willebroek, Mechelen, Bonheiden, Duffel, SintKatelijne-Waver, Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen). Onze projectwerking balanceert op het snijvlak van landschapszorg, natuurbehoud en -ontwikkeling, natuureducatie en natuurrecreatie en het zoeken en vergroten van een maatschappelijk draagvlak hiervoor. We realiseren projecten (op terrein) dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen en de gemeentebesturen uit de
streek. Hierbij werken we samen met hen en diverse gebruikers van de open ruimte (verenigingen en organisaties uit de sectoren natuur, landbouw, jacht en toerisme) en betrekken we het brede publiek.

Met het strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen’ slaan Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos de handen in elkaar om samen met de partners de open ruimte in de Mechelse regio een flinke boost te geven. Om de troeven van het landschap meer
bekend te maken bij het brede publiek, is het deelproject ‘Kinderlussen in en om Mechelen’ opgestart.  Dit project heeft tot doel speelse wandel- en fietsroutes op maat van gezinnen met kinderen uit te werken en via een eenduidig kanaal te promoten. Complementair hieraan zet het Regionaal landschap Rivierenland in op de speelse beleving van het landschap door onder meer de aanplant en inrichting van speelbossen en het vergroenen van speelplaatsen. Om deze verschillende projecten samen te brengen en te coördineren, zijn we op zoek naar een voltijdse projectmedewerker m/v ‘Landschap en beleving’.

Jobomschrijving

– Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van publieke groenprojecten (kinderlussen, speelnatuurterreinen, ontmoetingsplekken): screenen van potenties, overleg en afspraken maken met de relevante partners, technische uitwerking, ontwerp inrichting, vertaalslag van je ontwerpen naar technische bestekken, administratieve opvolging (opmaak bestekken voor materiaal en terreinwerken, gunning…), voorbereiden en opvolgen terreinwerken, nazorg, rapportage, bekendmaking via pers, publicaties…
– Je begeleidt en zet participatieve trajecten op: je staat in voor het betrekken van alle partners, verzamelen van ideeën, samen ontwerpen en realiseren van de natuur- en speelvriendelijke inrichting. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
Je houdt rekening met de bekommernissen van de verschillende partners.
–  Je gaat op zoek naar bijkomende financieringsmogelijkheden. Je ondersteunt gemeentediensten, eigenaars, jeugdbewegingen en andere betrokkenen bij het aanvragen van subsidies voor lopende
dossiers en gaat actief op zoek naar kansen voor andere speelgroenprojecten.
– Je staat in voor communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen, opmaak folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten…)
– Je ondersteunt de projectcoördinator voor de algemene inhoudelijke en praktische opvolging van het strategisch project.

Profiel

– Je hebt minimaal een bacheloropleiding in bos- en natuurbeheer, landschaps- en tuinarchitectuur, ecologie, landschapsontwikkeling of gelijkwaardig door ervaring en opleiding.
– Je hebt affiniteit met natuur en landschap.
– Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren, landbouwers…) en bent in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te
motiveren tot samenwerking.
– Je hebt kennis en ervaring met projectwerking rond minstens één van volgende thema’s: landschapsinrichting, (natuurgerichte) recreatie, natuur- en milieueducatie, jeugd, wandelnetwerken,
trage wegen, natuurbehoud… Relevante werkervaring is een pluspunt.
– Je kan zelfstandig een goed onderbouwd ontwerp opmaken.
– Je bent organisatorisch sterk en kan procesmatig denken. Je onderzoekt verschillende keuzes, weegt die af en legt jouw bevindingen voor.
– Je hebt een creatieve geest en kan je verplaatsen in de leefwereld van kinderen/jongeren.
– Je bent verbaal sterk en kan overtuigen, communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en aangepast aan verschillende doelgroepen en verschillende kanalen. Je kan om met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie.
– Je werkt zelfstandig, planmatig en nauwgezet. Je neemt initiatief en je kan goed in een team werken.
– Goede kennis van MS Word, MS Excel, MS PowerPoint en GIS.
– Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het regionaal landschap. Affiniteit met het
werkingsgebied en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten.
– Je bent flexibel en kan je af en toe vrijmaken voor een vergadering ’s avonds of een activiteit in het
weekend.
– Beschikken over rijbewijs B.

 

Aanbod

– Voltijds contract van bepaalde duur voor (minstens) 1 jaar. De mogelijkheid tot verlenging wordt
bekeken in functie van de beschikbare middelen in 2019.
– Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01).
– Een afwisselende en maatschappelijk relevante job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
– Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met eventueel opname relevante anciënniteit).
– Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen.
– Flexibele uurregeling. Enthousiaste en gemotiveerde collega’s.

Kandidaten sturen een mail ten laatste 20 maart 2018 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be en
myrtle.verhaeven@rlrl.be, met als onderwerp ‘sollicitatie projectmedewerker’, en volgende documenten in bijlage: ‘SPORIOM_familienaam_voornaam_cv’ en
‘SPORIOM_familienaam_voornaam_motivatiebrief’.

Na een voorselectie op basis van cv en motivatiebrief worden de geselecteerde kandidaten via email uitgenodigd voor een gesprek en een beknopte opdracht (die je samen met de uitnodiging via mail
ontvangt).  Deze vinden plaats op 28 maart 2018. Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Meer informatie nodig? Bel/mail naar Myrtle Verhaeven (0468/31.39.70)