Garden Tales

Op drie weekends in mei ontdek je tijdens Garden Tales een aantal van Brussels’ best bewaarde groene geheimen.  De week van 12 en 13 mei focust Garden Tales op een reeks prachtige begraafplaatsen,  in het weekend van 19 en 20 mei focust Garden Tales op een reeks absoluut te ontdekken parken en groene culturele hotspots.  Op 26 en 27 mei ligt de focus op ‘new city gardening’.

Uitzonderlijke begraafplaatsen, absoluut te ontdekken culturele plekken in de stad en tot de verbeelding sprekende privétuinen, in een hedendaagse én een klassieke versie. Rondleidingen, concerten, kookateliers: het programma is even gevarieerd als de plekken waar je terechtkomt.

* 12 en 13 mei: begraafplaatseninschrijvingsformulier

* 19 en 20 mei: te ontdekken parken en groene culturele hotspotsinschrijvingsformulier

* 26 en 27 mei: new city gardening, inschrijvingsformulier

Gratis toegang.

Inlichtingen : T.  02 642 24 84, e-mail

Meer info: CIVA