Seminarie | ‘Green Cities for a Sustainable Europe’

Het seminarie ‘Green Cities for a sustainable Europe’ is een Europees initiatief van ENA, European Nursery Association, in België en in opdracht van AVBS. Het seminarie handelt over de positieve klimaateffecten van groene ruimtes in stedelijk gebied en wil landschapsarchitecten en beleidsmakers in openbaar groen bewust maken van het belang van dit thema d.m.v. inspirerende lezingen.

Programma

8u30   | Verwelkoming met voorwoord

9u00  |  Aurelie De Smet (Kenniscentrum tuin+) & Els Huigens (Ontwerpbureau ‘Fris in het Landschap’)
ONDERWERP: Meerschalig, meerlagig en meervoudig; handvaten voor het ontwerpen van duurzame groene ruimte voor klimaatneutrale steden en wijken van morgen

Op basis van het recent gepubliceerde ‘Vademecum Duurzaam ontwerpen van groene ruimte’ belicht deze lezing het aspect duurzaamheid op ontwerpniveau.

 

9u45  | Lieven Vereecke, (Landschapsarchitect)
Ontwerp: Stadsontwikkelingsproject De Munt (Roeselare)

Het Muntplein in Roeselare is één van Lievens meest vooraanstaande openbare ontwerpprojecten.  Met een uniek waterbufferingssysteem wordt het aanwezige groen permanent voorzien van overtollig regenwater.

10u10 | PAUZE

10u30  | Wiebke Klemmo, Onderzoeker-Ontwerper, Klimaatbestendige Stad, Universiteit Wageningen
Onderwerp: Klimaatbestendig stedelijk groen – onderzoek, ontwerp en doen

11u15 |  Björn Embren, Tree Officer van de stad, Stockholm, Zweden
Lezing in Engels

12u00 | LUNCH

 

Ik schrijf me in voor dit seminarie

Opgelet: Maximum 250 personen kunnen zich inschrijven voor dit seminarie. Wees er dus snel bij!

Waar: Vakbeurs Green in Flanders Expo, Maaltekouter 1  9051 Gent

Wanneer: dinsdag 4 september 2018 (voormiddag) vanaf 08u30

Kostprijs: gratis