Brussels Urban Landscape Biennial

De tweede editie van de Brussels Urban Landscape Biennial (BULB) buigt zich vandaag over de steeds meer alarmerende problematiek van overstromingen in verstedelijkt gebied.
De klimaatverandering veroorzaakt immers een aanzienlijke stijging van het zeeniveau, waardoor kustgebieden en eilandjes wereldwijd kopje onder dreigen te gaan. Maar ook in stedelijke gebieden verder landinwaarts staat het water al geregeld aan de lippen, en de snel toenemende verstedelijking wordt steeds problematischer, nu hele steden almaar vaker blank komen te staan.

Twee maanden lang probeert BULB het grote publiek te sensibiliseren voor het belang van water en de bijhorende cycli in het stedelijke landschap, met workshops, research by design, een tentoonstelling, een colloquium, curated walks en lezingen. BULB benadert het natuurelement niet als een bedreiging, maar als een vitale bron die het landschap vormgeeft.

In samenwerking met het Bureau Bas Smets, Latitude, JNC International en Taktyk.

Workshopverantwoordelijke: Architecture Workroom Brussels
Tentoonstellingscurator: Joachim Declerck

Van 21 september tot  11 november ’18

Meer info: https://www.bozar.be/nl/activities/143365-brussels-urban-landscape-biennial-2018-bulb