Colloquium René Pechère

Het colloquium op vrijdag 19 oktober 2018 vindt plaats naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de aanleg van het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren. Het labyrint is aangelegd in 1968 naar een ontwerp van de tuin- en landschapsarchitect René Pechère (1908-2002). De restauratie van het labyrint wordt nog dit jaar afgewerkt. 

PROGRAMMA

Volgende sprekers hebben reeds toegezegd :

Carmen Añon Feliu, erevoorzitter van het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen

Annie van Marcke de Lummen, medewerkster van René Pechère en erelid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen

Ann Voets, kunsthistorica en landschapsarchitecte BVTL, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van Brussel

l.ar. Anne-Marie Sauvat, landschapsarchitecte BVTL en restaurateur van het labyrint, bijdragend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen

Jacques Boulanger-Français, landschapsarchitect BVTL en voormalig medewerker van René Pechère voor de Expo 58

Dr. Heimerick M.J. Tromp, historicus, voormalig conservator van het Museum Paleis Het Loo

l.ar. Paul Deroose, landschapsarchitect BVTL en raadgevend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen

Lezingen in het Nederlands en Frans

 

PRAKTISCH

Afspraak: vrijdag 19 oktober 2018 van 10u00 tot 15u30
Auditorium C.I.II.III.IV.A STICHTING – Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecostysteem
Kluisstraat 55, 1050 Brussel

Inschrijving: 30 Euro – Studenten 12 Euro
Verplichte inschrijving tot 15 oktober 2018 via inscription-inschrijving@abajp-bvtl.be

Overschrijving op het rekeningnummer BE65 0010 8965 9196 van de BVTL met vermelding ‘Colloquium René Pechère’ + voornaam en naam van de deelnemer(s)’.
Het stortingsbewijs van uw overschrijving van het inschrijvingsgeld geldt als bevestiging.

Een organisatie van BVTL en het Museum van Buuren.
Met medewerking van de C.I.II.III.IV.A Stichting, Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem, vzw Tuinkunst en Ruimtelijk Groen (Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Claire van België), vzw Comité Pechère, ICOMOSIFLA.