3de Nationale bomendag

Studiedag over de ondergrondse groeikansen voor bomen in een verstedelijkte omgeving op vrijdag 19 oktober 2018

Lees hier het volledige programma.

PROGRAMMA:

09u00  Ontvangst met koffie en ontbijtkoek
09u30  Verwelkoming door Jos De Wael, VVOG
09u40  Introductie groenplan stad Roeselare Filiep Bouckenooghe, schepen stad Roeselare
10u00  Ontwerpverhaal project plein ‘De Munt’ (2017) l.ar. Lieven Vereecke
10u30  Ontwerpverhaal project De Coninckplein (2018) Bart Duijvejonck, l.ar. infrabureau Demey, Giovanni Vandewaetere, stad Roeselare
11u00  Pauze
11u15  Technische uiteenzetting ‘Bomen en infrastructuur’ Erwin Van Herwijnen, European Tree Technician Ground Solutions (TGS)

12u00  Broodjeslunch

13u00  Rondleiding project ‘De Munt’ o.l.v. Lieven Vereecke en Günther Van Hulle, Disaghor-Dockx
14u00  Rondleiding project De Coninckplein o.l.v. Bart Duijvejonck en Günther Van Hulle
15u00  Demonstratie verticaal draineringssysteem in park ‘Het Noordhof’ door Robin Uzeel, Arbo Art o.l.v. Jürgen Van de Walle, Grondig Groen en Frank Dewever, Terracottem bvba

 

PRAKTISCH:

Afspraak: vrijdag 19 oktober 2018
Kenniscentrum ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare

Parkeren: Parking De Munt, Henri Horriestraat 29, 8800 Roeselare
Ondergrondse parking kenniscentrum ARhus

Kledij: Gelieve aangepaste kledij en schoeisel te dragen!
Hou er rekening mee dat het namiddaggedeelte in de openlucht plaats vindt!

Deelnameprijs (incl. lunch, dranken en infomap)
50,00 Euro (vanaf tweede deelnemer van zelfde bestuur | firma: 30,00 Euro)
Inschrijving (uiterste inschrijvingsdatum: 15 oktober 2018)
Stuur een mail naar vorming@vvog.info of elektronisch inschrijven

Doelgroep: Ambtenaren en beleidsmakers openbaar groen, tuin- en landschapsarchitecten, studiebureaus

 

De Nationale Bomendag is een initiatief van Arbor nv, COMPO Expert nv, Disaghor-Dockx, TerraCottem bvba met medewerking van stad Roeselare, VVOG vzw, Kubiekeruimte vzw, Kenniscentrum Tuin+