Lezing | Landbouw en landschap in vervoering

Het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven)  en het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) organiseren op donderdag 29 november een lezing ‘Landbouw en landschap in vervoering:  de co-evolutie van landbouw en landschap in Voeren in verleden, heden en toekomst’
De lezing wordt gebracht door dr. ir. Erwin Wauters (ILVO).

Voeren bestaat uit een reeks pittoreske dorpen in een groen en golvend weidelandschap. Het aantrekkelijke landschap trekt het hele jaar door bezoekers en het is er aangenaam wonen. Voorts herbergt Voeren naar Vlaamse normen een enorme biodiversiteit. Echter, recent merken veel lokale stakeholders dat het landschap verandert, en dit sneller dat vroeger en in negatieve zin. Weilanden worden omgezet in akkers, bomen, heggen en hagen verdwijnen en grotere percelen worden gehomogeniseerd. Een lokale actiegroep heeft zich verenigd om de kwaliteit van het typische Voerense landschap te vrijwaren.

Een onderzoeksgroep, bestaande uit ILVO, INBO en VITO, voerde daarnaast een onderzoeksproject uit om de achterliggende drijfveren van de landschappelijke veranderingen te identificeren en oplossingen uit te werken om de kwaliteit van het landschap te behouden. De heroriëntatie van de lokale landbouwsector, waarbij onder druk van veelal globale factoren de melkveehouderij steeds meer plaats maakt voor akkerbouw, werd geïdentificeerd als een van de voornaamste processen achter deze landschappelijke veranderingen.

De voorgestelde oplossingen situeren zich rond twee pistes. Ten eerste is er nagedacht over een betere afstemming van het Vlaamse beleid op de lokale situatie. Ten tweede ligt er mogelijk een oplossing in het ontwikkelen van een alternatief marktsysteem voor de Voerense zuivelsector.

Praktisch:

Afspraak op donderdag 29 november (12u – 14u)

Het seminarie gaat door in de Salons van het Atrechtcollege
Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.  Koffie en broodjes worden voorzien.

Gelieve in te schrijven vóór dinsdag 27 november via
kristel.janssens@kuleuven.be of via de website www.kuleuven.be/icag/

Een initiatief van het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven)  en het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)