Lezing | Sloop… het beleid

© Ewaud De Neve

Het project ‘Ruimte voor sloop’ van KU Leuven – Faculteit Architectuur en HoGent – KASK verkreeg in 2017 het Bouwmeesterlabel 014. Met dit project, gedragen door gezamenlijk werk van studenten en docenten, wordt getracht een maatschappelijk draagvlak te creëren voor het terugdringen van de verharding in de Vlaamse open ruimte.
Een tweede lezingenavond met Jeroen Merckx en Martijn Segers gaat in op de beleidsmatige en instrumentele aspecten van sloop.

In maart 2018 vond, in het kader van dit Bouwmeesterlabel, een gesmaakte lezing plaats door landschapsarchitecte Hannah Schubert over de inzet van de kracht van natuur om een ‘gefaald’ gebouw langzaam te transformeren naar een landschap.
Een tweede lezingenavond gaat in op de beleidsmatige en instrumentele aspecten van sloop. Twee Nederlandse deskundigen zorgen voor de nodige inspiratie.

Jeroen Merckx is nu werkzaam bij de gemeente Sint-Antonis, maar werkte voordien bij de gemeente Someren als projectleider voor het bestemmingsplan buitengebied en de aanpak van leegstand op het platteland. Deze kleine, landelijke gemeente in Noord-Brabant is erin geslaagd om een eigen fonds en subsidiesysteem voor de sloop van leegstaande stallen uit te werken. Jeroen Merkx stond mee aan de wieg van dit gemeentelijk sloopbeleid.

Martijn Segers is projectleider ‘Superlocal’ bij de Limburgse woningbouwcoöperatie HEEMwonen. In een krimpregio, zoals de ‘Stadsregio Parkstad’, weten overheden dat te veel leegstand tot een neerwaartse spiraal leidt. Om die reden slaan gemeenten en woningbouwcoöperaties de handen in elkaar om het aantal woningen actief te verminderen, het materiaal uit sloop te hergebruiken en de vrijgekomen ruimte in te schakelen in groenstructuren.

De lezingen worden ingeleid door Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester.

Afspraak: maandag 11 maart om 20u00
Campus Sint-Lucas – auditorium A4 – Alexianenplein 1, 9000 Gent

Een organisatie van KU Leuven – Faculteit Architectuur en HoGent – KASK