Oproep | Contrei live, open call for proposals

In 2020 bestaat Leiedal, de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen, 60 jaar. Leiedal wil dit vieren aan de hand van een kunstenparcours met artistieke interventies op het snijvlak tussen kunst, design, architectuur en landschap. Land art projecten op maat van enkele geselecteerde locaties.
Leiedal doet een oproep naar kunstenaars, (landschaps-)architecten, ontwerpers of makers. Surf naar www.leiedal.be/contreilive en vind meer info over de oproep, de procedure en de locaties. Stuur je conceptvoorstel door vóór 17 april via het applicatieformulier.

CONTREI live wordt een kunstenparcours langs een aantal permanente en tijdelijke landart projecten en wil vanaf juni tot oktober 2020 een ruim publiek naar de Zuid-West-Vlaamse regio mobiliseren. CONTREI live plaatst het landschap in de regio op een bijzondere manier in de kijker, water als wegwijzer. Het project wil verwonderen en verbindend werken: tussen plekken, tussen generaties, tussen kunst en landschap, tussen droom en daad.

WIE?

Deze oproep is gericht aan kunstenaars, (landschaps-)architecten, ontwerpers of makers. Zowel individuele kunstenaars als collectieven, studio’s, ontwerpbureaus, organisaties, … komen in aanmerking. De permanente of tijdelijke ingrepen kunnen zowel een fysieke installatie, een manipulatie van het landschap, een event, e.a. inhouden.

LOCATIES

Leiedal stelt zelf enkele strategische locaties voorop waar een artistieke interventie een meerwaarde zou kunnen betekenen. Deze locaties zijn suggesties en kunnen doorheen het traject nog worden gewijzigd of vervangen. Leiedal brengt deze locaties en de mogelijkheden in kaart via projectfiches, te vinden via www.leiedal.be/contreilive.

OPROEP NAAR CONCEPTVOORSTELLEN

Deze call for proposal is een ruime oproep naar kunstenaars, (landschaps-)architecten, ontwerpers of makers om een eerste conceptvoorstel in te dienen voor 17 april. Aan de hand van een tweestapsprocedure vertrouwt Leiedal de realisatie van de land art ingrepen toe aan de door een jury geselecteerde kunstenaars, ontwerpers, architecten en makers. De jury bestaat onder meer uit Martine Van Kampen (curator land art Flevoland), Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Els Wuyts (curatorenteam Triënnale Brugge), Katrien Laenen (Pilootprojecten Kunst in Opdracht), Patrick Ronse (Be-Part), Franky Devos (Kunstencentrum Vooruit vzw), Joost Fonteyne (Wilde Westen), Marnix Rummens (Buda Kunstencentrum) en Paul Geerts (auteur).

MEER INFO

Stuur je conceptvoorstel door voor 17 april via het applicatieformulier. Deze is, samen met alle gedetailleerde info over de open call, over de locaties en over de selectieprocedure te vinden via de download link op de webpagina www.leiedal.be/contreilive.