Internationaal congres | ‘Child in the city’

Het derde internationale ‘Child in the City’-congres vindt dit jaar plaats op 20 en 21 mei in Antwerpen. Het congres brengt experten en beleidsmakers samen rond het centrale thema: ‘Children in the sustainable city’.

Overal ter wereld wordt de stedelijke leefomgeving duurzamer gemaakt en neemt het aantal initiatieven toe om de stad kindvriendelijker te maken. Waarom deze twee thema’s niet integreren?
Dit congres wil expertise over duurzame stedelijke leefomgevingen en expertise over kindvriendelijke steden samenbrengen – en nagaan hoe beide thema’s elkaar kunnen versterken.

Er worden zes subthema’s behandeld:
* Veerkrachtige publieke ruimte: water en groen
* Stadsplanning: vernieuwing en densificatie
* Duurzame mobiliteit
* Placemaking and co-creatie
* Gezonde publieke ruimte
* Inclusie en participatie van kinderen en jongeren

Volledig programma op de website

PRAKTISCH

Den Bell, Francis Wellesplein Antwerpen
Kostprijs: deelname: 295 Euro (early bird -> vanaf 8 april € 345), 145 Euro (studenten)
Prijzen zijn exclusief 21 % BTW

Inschrijven via deze link

Dit congres is een gezamenlijk project van de stichting Child in the City Foundation en de stad Antwerpen.