Vacature | Stad Mechelen zoekt Consulent Natuur- en groenontwikkeling (m/v/x)

De dienst Natuur- en Groenontwikkeling maakt deel uit van de directie Integraal Stedelijk Beleid en staat in voor het groen- en natuurbeleid binnen de stad. Als Consulent Natuur- en Groenontwikkeling werk je mee aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld het Mechelse Parkenplan (met de ambitie om een nationaal park uit te bouwen), maar ook kleinere projecten rond biodiversiteit, bomenbeheer, bosontwikkeling, … horen tot het takenpakket.

Je voert administratieve en logistieke taken gelinkt aan jouw dienst uit en adviseert diverse stadsprojecten, zowel voor je eigen dienst als van andere diensten (Ruimtelijke Planning, Openbaar Domein, Jeugd etc).

Wat doe je als Consulent Natuur- en groenontwikkeling?
* Je bent verantwoordelijk voor de opstart, opmaak en opvolging van diverse groenprojecten van ontwerp tot uitvoering (stadstuinen, parken, speelbossen, speelnatuur, volkstuinen etc), en werkt hiervoor nauw samen met ontwerpbureaus.
* Je maakt beheerplannen en beplantingsplannen op voor stedelijke parken – conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer.
* Je adviseert omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen en beheert de opmaak van kapmachtigingen voor de stad.
* Je staat in voor het advies en de opvolging van diverse stadsprojecten.
* Je volgt projecten op rond bomenbeheer en bosontwikkeling en biodiversiteit.
* Je behandelt diverse aanvragen rond het aanbod van de stad op vlak van natuur-en groenontwikkeling, zoals premies natuurwerk, tegeltuintjes, natuurvergunningen, etc.
* Je verstrekt informatie aan de burger aangaande wettelijke bepalingen en/ of subsidies i.v.m. aanplantingen, groengebieden, beschermde landschappen, speciale beschermingszones e.d.
* Je betrekt bewoners bij projecten op een participatieve wijze
* Je behandelt vragen en klachten in verband met groenvoorzieningen op klantgerichte wijze

Wat verwachten we van jou?
* Niveau B: diploma van het hoger onderwijs van het korte type (academische bachelor of professionele bachelor of een kandidaatsdiploma of een graduaat (HBO5). Een opleiding aansluitend bij het vakgebied strekt tot aanbeveling (tuin- of landschapsarchitectuur, etc)
* Je hebt een goede kennis van inheemse en uitheemse planten.
* Je hebt een goede kennis van harmonisch park- en groenbeheer of bent bereid die op te bouwen
* Je hebt een basiskennis typebestek 250
* Je hebt een goede kennis van Autocad
* Je beschikt over relevante basiskennis van wetgeving (wetgeving in verband met het vellen van bomen, decreet op de ruimtelijke ordening, natuurdecreet, bosdecreet), of bent bereid die op te bouwen.
* Je bent besluitvaardig en in staat problemen te analyseren en oplossingen te formuleren
* Je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
* Je weet anderen te overtuigen van je ideeën
* Voor je collega’s ben je een enthousiaste teamspeler waarop ze kunnen rekenen
* Je bent bereid je bij te scholen

Wat mag jij verwachten?
* Een voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur op niveau B1-3. Het betreft een tijdelijke vervanging voor een periode van minimum 1 jaar
* Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 2.460,78 per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
* Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk, etc

Interesse?
Je kandidatuur (CV + motivatiebrief + kopie van je diploma) stuur je ten laatste op 30/04/2019 naar departement Personeel, aanwervingen@personeelmechelen.be met vermelding van de vacaturetitel. Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord.

De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximum 12). De selectieprocedure bestaat verder uit drie onderdelen:
* psychotechnische proeven
* casusopdracht
* sollicitatiegesprek

De casusopdracht gaat door op 03 mei 2019 (voormiddag) en de gesprekken gaan door op 06 mei 2019. Houd deze data alvast vrij in je agenda.

Meer info over de functie
Kristof Verrelst, Consulent Natuur- en groenontwikkeling
T 015/ 29 79 29
E kristof.verrelst@mechelen.be

Meer info over de selectieprocedure
Caroline Comyn, Consulent Personeel
T 015/ 45 33 47
E caroline.comyn@personeelmechelen.be