Colloquium | Laanbeplantingen

Hoe zit het met de plaats van de boom in stad als antwoord op de hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen? Meer bepaald, welke rol spelen de laanbeplantingen in de stedelijke matrix? Hoe laanbeplantingen op een ecologische, esthetische en duurzame manier ontwerpen? Welke goede managementpraktijken moeten praktijkmensen ontwikkelen zodat beplantingen verschillende rollen kunnen spelen, met inachtneming van hun economische, maatschappelijke en ecologische beperkingen?

Deze vragen worden behandeld in het kader van een colloquium op 6 en 7 mei aangeboden door het Centrum van vaardigheden voor ecologische stedelijk ontwerp van Leefmilieu Brussel i.s.m. CIVA en Apis Bruoc Sella.

Ontwerp, landschap en ecologische belangen, beheertechnieken en uitvoering in stedelijk milieu. Om tot meer veerkracht te komen, moeten grote agglomeraties sterke milieudoelstellingen formuleren die tegenstrijdig kunnen zijn, zoals verdichting om de verstedelijking te beheersen en tegelijkertijd de biodiversiteit te behouden en ook een gezonde en aangename woonomgeving te bieden aan de bewoners. Op het veld leiden deze uitdagingen tot terugkerende vragen over de rol van de plant en hoe deze te beheren.

Afspraak: maandag 6 mei 2019 – dinsdag 7 mei 2019 van 9u00 tot 17u00

Taal: FR/NL

Plaats: CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel

Inschrijving: inschrijven is gratis maar verplicht via onderstaand formulier: http://apisbruocsella.be/fr/node/385

Doelgroepen:
Op 06 mei : stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, studiebureaus, plantendienst en eco-raad van de gemeenten, studenten, professoren, …

Op 07 mei: beheerders van planten en groene ruimten (private en publieke), dienst eco-raad van de gemeenten, tuiniers, studiebureaus, landschapsarchitecten, studenten, professoren, …

Voorlopig programma 06.05.19
Inleiding: de boom als stedelijke kwestie:

 • Bomen in de stad : uitdagingen, gebruik en landschap
 • Van boom tot laanbeplantingen: tot een multifunctionele aanpak van de vergroening van wegen

Het ontwerpen van een beplantingsstrategie in de stad:

 • Een strategie om de stedelijke beplantingsprojecten bij te staan. Het project “Nos arbres” in Genève
 • Integratie van de bomen in het snelwegen netwerk en zijn verbinding met de stad

De beplantingen en ecologische uitdagingen:

 • Boom en water: uitdagingen en uitvoering van toegepaste beplantingen
 • Boom en klimaat: adaptatie en mitigatie tegenover klimaatopwarming
 • Nectarplanten en soortenkeuze geschikt voor de wegen

Voorlopig programma 07.05.19
Bomen en laanbeplantingen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

 • Reglementair kader en regionale politiek
 • Kadaster van bomen en telling van uitzonderlijke soorten
 • Laanbeplantingen: de verschillende actoren
 • Chartre van de boom

Goede praktijken

 • Beheerstechnieken aangepast aan de benodigdheden van de boom
 • Respectvolle grootte
 • Beheerstechnieken aangepast aan stress en de druk van stedelijke parasieten
 • Ziektes en ongedierte
 • Medebeheer van laanbeplantingen: Apis Bruoc Sella / PETAL

Laanbeplanting op het terrein

 • Beheerders
 • Projecten medebeheer van laanbeplantingen

Meer info:
https://www.civa.brussels/nl/expo-events/colloquium-laanbeplanting-de-stad

Een organisatie van Leefmilieu Brussel i.s.m. CIVA en Apis Bruoc Sella