Kubiekeruimteactiviteit | Samen bouwen aan een nieuw Landschap voor de Rupelstreek

De Rupelstreek is getekend door decennialange kleiontginning. De talrijke kleiputten – veelal met spontane natuurontwikkeling – en het nog aanwezige industrieel patrimonium maken het tot een boeiend landschap, dat momenteel in volle transformatie is. Oude kleiputten krijgen een nieuwe bestemming.
Kubiekeruimte nodigt je uit op een boeiende dagwandeling woensdag 15 mei door drie kleiputten in Rumst en Boom, elk met hun eigen karakter, bestemming en ontwikkelingsfase.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkte een landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’ uit. De Provincie Antwerpen werkt met betrokken gemeentebesturen en andere partners aan de realisatie van een strategisch project waarbij nieuwe landschappen ontwikkeld worden, gericht op natuur en recreatie. Ook nog actieve bedrijven – zoals baksteenfabrikant Wienerberger – dragen hun steentje bij in die ontwikkeling.

Kubiekeruimte nodigt je uit op een boeiende dagwandeling woensdag 15 mei door drie kleiputten in Rumst en Boom, elk met hun eigen karakter, bestemming en ontwikkelingsfase.

 • We starten in de fabriekssite van Wienerberger, waar we – na vluchtig bezoek van enkele productiehallen – een unieke rondleiding krijgen rondom de nog actieve kleiontginning.
 • Daarna leidt een natuurgids ons door een spontaan vernatuurlijkte kleiput, beheerd door Natuurpunt. Op korte termijn (fase 2) wordt deze zone ingericht voor zachte recreatie. Plannen om een deel van dit gebied op te vullen met grond van de Oosterweelverbinding leiden momenteel tot maatschappelijke discussies.
 • Tenslotte bezoeken we het Provinciaal Domein De Schorre, dat landschappelijk ingericht werd voor hoogdynamische recreatie, zoals het festival Tomorrowland. De parkweide werd ontworpen door Ars Horti (fase 1).
 • De terugweg langs de Rupeloever voert ons onder meer langs het Nautisch bezoekerscentrum (Steencaycken) en de Velodroom.

PROGRAMMA

08u45 Aankomst met koffie
Adres: Wienerberger, Nieuwstraat 50, 2840 Rumst

09u15 Verwelkoming / overzicht programma

09u30 Gegidste wandeling

 • Deel 1
  Site Wienerberger: vluchtig bezoek productiehallen – wandeling rondom huidige kleiwinningsput. Gids: Luc Swenden (vroeger steenbakkerij Swenden)
 • Deel 2 – tussenliggend natuurgebied, Natuurgids Erik De Keersmaecker, Natuurpunt Rupelstreek
 • Deel 3 – Provinciaal Domein de Schorre (o.m. Tomorrowland)
  Gidsen: Sabine Denissen (coördinator streekbelevingsprojecten Rupelstreek, Prov. Antwerpen) en Jan Bleys (Ars Horti, landschapsarchitect Parkweide)

12u30 Broodjeslunch in Congrescentrum De Schorre (aangeboden door Wienerberger)

13u30 Lezingen:
– ‘De Schorre: transformatie van kleiput tot recreatiedomein’, door Alex Ternier (directeur De Schorre)
– ‘Landinrichtingsproject Rupelstreek’ door Stefan Van Riet (VLM)
– ‘Duurzame realisaties en ontwikkelingen Wienerberger Rumst’ door Anita Ory (Wienerberger).

14u30 Vervolg van bezoek de Schorre en Landinrichtingsproject Openruimteverbinding Boom-Rumst (gidsen: Sabine Denissen en Stefan Van Riet)

15u15 Drankpauze: Nautisch bezoekerscentrum (aangeboden door Streekbeleving Rupel)

16u00 Terugweg langs jaagpad Rupel via fietsbelevingscentrum Velodroom naar Wienerberger

17u00 Einde activiteit.

PRAKTISCH

Deze boeiende dag staat open voor alle geïnteresseerden: ontwerpers, planners, ambtenaren, beleidsmensen en ieder met een hart voor de Rupelstreek.

Datum: woensdag 15 mei van 8u45 tot 17u00.

Kostprijs:
Leden van Kubiekeruimte: gratis
Niet-leden: 20 €

Inbegrepen: organisatiekosten, toelichtingen en gidsen, lunch en afsluitend drankje, verzekering (enkel voor leden).

INSCHRIJVEN verplicht: liefst voor 10 mei 2019
Dit kan je door invulling van dit INSCHRIJVINGSFORMULIER

Niet-leden krijgen een betalingsverzoek van 20€ op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Kubiekeruimte vzw met vermelding: ‘Rupelstreek 15-06-2019’ + naam deelnemer(s). Na ontvangst hiervan is je inschrijving definitief.

Of nog beter: sluit ineens aan als lid van Kubiekeruimte, waarmee je gratis kan deelnemen aan alle daguitstappen en lezingen in 2019 (behalve evt. externe kosten zoals fiets- of bushuur, restaurantbezoek e.d.).

Een persoonlijk lidmaatschap kost 40 €, 10 € voor studenten, 100 € steunende leden. Er zijn ook formules voor groepslidmaatschap. Op onze website vind je meer info en het registratieformulier voor leden: http://www.kubiekeruimte.be/lidmaatschap/

Opgelet: het terrein kan plaatselijk drassig en oneffen zijn, wandelschoenen zijn aanbevolen!

Deze activiteit wordt georganiseerd door Kubiekeruimte vzw
in samenwerking met Wienerberger

 • Luk Vanmaele (Kubiekeruimte vzw) – GSM 0498 30 17 95
 • Lieven Van Den Berghe (Wienerberger) – GSM 0473 99 14 03