Vacature | Stad Aalst zoekt teamverantwoordelijke stadsvernieuwing en planning

Je neemt als teamverantwoordelijke zowel de rol op van coach als van projectleider bij ruimtelijke uitvoeringsplannen, prestigeprojecten en masterplannen. Denk maar aan voorbeelden zoals duurzaam woonproject Immerzeel+, herontwikkeling Tragel, bedrijventerrein Siesegem en recent nog “De Kaaien”. Meer info: https://www.aalst.be/vacature/teamverantwoordelijke-stadsvernieuwing-en-planning-38629