Kubiekeruimteactiviteit | Leuven, groene stad aan de Dijle – VOLZET

De afgelopen 10 jaren bezocht Kubiekeruimte al enkele keren de stad Leuven. Waarom dan nu alweer, is er intussen zoveel veranderd? Wel, de eeuwenoude stad blijft zich springlevend vernieuwen.
Kubiekeruimte nodigt je uit op een boeiende studietrip per fiets (ca. 12 km) op woensdag 23 oktober, waarbij we de blauwgroene draad van Dijle en buurtparkjes volgen.

Het begon allemaal 25 jaren geleden met de plannen van Marcel Smets voor de stationsomgeving. Daarna volgden de Vaartkom, de Stella-sites, het openleggen van de Dijle in de binnenstad… De meeste van deze ambitieuze werken zijn nu klaar. Maar ook van onderuit blijft de stad in beweging en vragen inventieve bewonersgroepen aandacht voor de leefbaarheid van hun buurt. Hoog tijd dus voor een revisit.

We nodigen je uit op een boeiende studietrip per fiets (ca. 12 km) op woensdag 23 oktober, waarbij we de blauwgroene draad van Dijle en buurtparkjes volgen. Dit onder de kundige begeleiding van o.m. Geert Verrijdt (diensthoofd) en Chantal De Nies (landschapsarchitecte) van de stedelijke Dienst Groenaanleg- en Onderhoud, ondersteund door andere collega’s. Als toemaatje krijgen we een korte toelichting door dhr. Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven.


PROGRAMMA

09.00u Ophalen huurfietsen aan Velo, Prof. Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (als je uit het station komt: links net voorbij/onder het Stadskantoor). Meer info verder.

09.15u Ontvangst voor het Stadskantoor Leuven, Prof. Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (als je uit het station komt: 1ste gebouw links, net voorbij het zwevende KBC-paviljoen).

09.30u Start van de fietstoer
* Stationsomgeving – Martelarenlaan – Park Bellevue (landschapsarchitecten: H+N+S en LAMA)
Toelichting door Geert Antonissen en Karlien Stroeykens (externe communicatie Stadsvernieuwing)
* Park Michotte (heraanleg 2018, padenverharding door Koers bvba)
Toelichting door Dienst Groenaanleg en -onderhoud
* Fietstracé Tivoli
Toelichting door Geert Antonissen en Karlien Stroeykens (externe communicatie Stadsvernieuwing Leuven)
* Frederik Lintplein en – straat & OCMW-SITE
Toelichting door iemand van de Studiedienst Weg- en Waterbeheer
* Constantin Meunierstraat:
Toelichting door Dienst Groenaanleg en -onderhoud
* Onthardingsproject Redingenhof/Volmolenlaan
Toelichting door Johan Anrys (bewonersgroep Ontharding Redingenhof, 51N4E)

13.00u Lunch in Brasserie Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16

14.15u Vertrek voor het namiddagdeel
* Dijlepark – Geologiesite
Toelichting door iemand van de Dienst Ruimtelijk Beleid stad Leuven
* Hertogensite – Janseniuspark/Refugehof
Toelichting door Karen Landuydt (AGSL)
* Dijleterrassen – Klaverpark – Sluispark met Vistrappen
Toelichting door de ontwerper, LS-architect Michel Pauwels
* Vaartkom – Engels Plein – Tussen Twee Waters
Toelichting door Luc Vandael (AGSL)

17.00u Afsluitend drankje in Hal 5 (Centrale Werkplaatsen)
met slottoelichting door Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven.

PRAKTISCH

De mogelijkheid bestaat om een fiets te huren bij Velo (naast/onder het Stadskantoor (adres zie hoger). De huurprijs (slechts 6 €!) is NIET inbegrepen in de deelnameprijs, maar kan ter plaatse betaald worden. Kubiekeruimte zorgt wel voor de reservatie, mits kennisgeving bij inschrijving. Als je een fiets huurt vragen we je zeker om 9u aanwezig te zijn. Je mag ook je eigen fiets meebrengen.

De lunch gaat door in eetkaffee Dijlemolens, Zwartezustersstraat 16. Wie dit vooraf te kennen geeft kan daar tegen 10 € een broccolisoep en een ciabatta of croque nuttigen. Vegetarisch kan ook.

Meebrengen van je eigen picknick kan eventueel ook (enkel op het terras). Bij inschrijving geef je aan of je een lunch van Dijlemolens wenst. Ook dit is NIET in de deelnameprijs begrepen, je betaalt ter plaatse.

INSCHRIJVEN

R3-leden: deelname gratis (exclusief eventuele fietshuur en lunch die ter plaatse betaald worden).
Niet-leden: deelname aan 20 € (exclusief eventuele fietshuur en lunch die ter plaatse betaald worden).
Inschrijven kan je (liefst voor 16 oktober) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER

Niet-leden krijgen dan het verzoek om 20 € te storten op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Kubiekeruimte vzw met vermelding: ‘Leuven 23-10-2019’ + naam deelnemer(s). Na ontvangst van het eventueel verschuldigde bedrag is je inschrijving definitief.
Maximum 30 deelnemers. Bij een teveel aan inschrijvingen hebben R3-leden voorrang.

Graag verwelkomen we je in Leuven op 23 oktober.

Organisatie voor Kubiekeruimte vzw:
Amaury Vermeire (0491 14 74 29) en Luk Vanmaele (0498 30 17 95), e-mail:
secretaris@kubiekeruimte.be

Met dank aan Chantal De Nies en Geert Verrijdt (stedelijke Dienst Groenaanleg- en Onderhoud) voor hun gewaardeerde samenwerking.