Studiedag | Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en gezondheid

Over Bosbaden en Zorgbossen. Over Natuuroases en Healing Environments.
Het besef dat natuurbeleving en natuurnabijheid belangrijk zijn voor onze gezondheid vindt meer en meer ingang in zowel de natuur- en gezondheidssector. Op 12 december wordt een ‘Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en Gezondheid’ voorgesteld ontwikkeld door Natureminded en BOS+, voor het Bosforum en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Bosforum voerde, met steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, een studie uit waarbij lopende initiatieven in binnen- en buitenland werden bevraagd en op zoek werd gegaan naar succesfactoren en valkuilen. De aanbevelingen werden in een ‘Praktijkgericht Actieplan voor Natuur en Gezondheid’ gegoten. De actuele resultaten van dit actieplan worden voorgesteld op deze studiedag. Rond een aantal prioritaire topics wordt het gesprek aangegaan met de deelnemers, tijdens interactieve ronde-tafels. Tenslotte krijg je ook de kans om te zien hoe gastheer, PC Bethanië, het groen op de campus vandaag reeds integreert in zijn werking.

Meer info : website Bos+

De studiedag is een organisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Bosforum, het Netwerk Natuur en Gezondheid en PC Bethanië.