Oproep kandidatuurstelling Prijs Graaf Thierry de Looz-corswarem, voor parken en Tuinen

Deze prijs van € 7.500, – (max.), heeft tot doel de beloning van de restauratie, of de reconstructie, of creatie van een park gelegen op Belgisch grondgebied. Deze privétuin of park moet echter horen bij een historische woonstede met efgoedwaarde, en kan maar moet niet beschermd zijn of opgenomen zijn in de inventaris van woonsteden met patrimoniale waarde.

Projecten waarvan de aanleg, op de dag van de kandidaatstelling al ver gevorderd zijn, of die maximaal 5 jaar geleden voltooid zijn, kunnen voorgesteld worden.

Komen in aanmerking: structuren van beplantingen, plantensoorten, dreven en lanen, tuinkamers, loofgangen, hagen, rozentuinen, snoeibeurten, kappingen, moestuinen, boomgaarden, fruittuinen, waterpartijen, waterbekkens, vijvers, watervallen, grotten, tuinornamenten, paviljoenen, serres, of andere, follies,…

Uiterste datum om een kandidatuursdossiers in te dienen: 1 april 2020.

Meer info: en reglement op www.historische-woonsteden.be

e-mail administratie@historische-woonsteden.be
Generaal de Gaullelaan 43, 1050 Brussel
tel. +32 2 644 5005