Symposium | Estate Landscapes

Historische kastelen, landhuizen of landgoederen en hun landschappen hebben een veelbelovend potentieel voor de toekomst. Tijdens een symposium op 13 mei worden deze ‘landgoed landschappen’ besproken, hun link met regionale ontwikkeling nagegaan en hoe het beleid verkent dat hen kan stimuleren in hun behoud door ontwikkeling.

Voorlopig staan vier sprekers Steven Heyde (onderzoeker HoGent-Kask), John Dixon Hunt (Engels landschapshistoricus), Ignace Schops en een nog te bevestigen spreker op het programma.

Verschillende break-out sessies zullen ingaan op onderwerpen zoals de toekomst van erfgoedbeleid en -financiering, het herbestemmingsbeleid, de sociale rol van historische domeinen, nieuwe ontwikkelingsstrategieën, de directe en indirecte toeristische waarde van deze domeinen en het sturend potentieel dat ze hebben bij regionale ontwikkeling.

Meer informatie over het volledige programma en hoe in te schrijven op dit Engelstalig symposium volgt binnenkort.

Afspraak:
13 mei 2020
Kasteel van Loppem

Gratis

Meer info: estate-futures.eu

Dit symposium wordt georganiseerd door de KASK & Conservatorium (HOGENT en Howest) in samenwerking met het Agentschap onroerend erfgoed en de provincie West-Vlaanderen. Het vindt plaats in de context van het Interreg Europe project Innocastle.

Meer info over Interreg Europe project Innocastle