Eerste netwerkmoment Groeistof zet in op meer biodiversiteit in Vlaamse tuinen en landschappen

Op dinsdag 18 februari organiseerde Groeistof een eerste netwerkmoment in het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen. Zo’n 100-tal professionals uit de groensector wisselden er kennis en ervaringen uit. Hun doel is om samen een duurzaam, ecologisch en klimaatbestendig groen Vlaanderen te creëren.

Met veel humor en een stoelendans werden een 100-tal aanwezigen met zachte hand zodanig gestuurd dat iedereen met elkaar aan het praten ging: tuinontwerpers, aannemers, kwekers, adviseurs, beheerders en lesgevers leerden elkaars visie op ecologisch groen kennen.

“We kwamen te weten welke de meest inspirerende plekken zijn voor een ecologische professional, welke uitdagingen zij zien en welke kennis ze nog ontbreken”, vertelt Alexandra Mannaert. Ze is expert en lesgever natuur- en bosbeheer bij Inverde en één van de bezielers van Groeistof. “Zo weten we nu dat onder andere het openbaar groen in Aalst een bezoek waard is, dat er erkenning nodig is in de ecologische groensector en dat kennis over de praktische aanleg van ecologisch groen moet gedeeld worden. Meer resultaten zullen nog worden gedeeld op de Facebookgroep van Groeistof.”

Actie voor meer biodiversiteit

Samen met zeven Vlaamse partners bedacht Alexandra Groeistof. “We voelden dat er iets leefde in onze omgeving. In Nederland bestaat Wilde Weelde, de vakvereniging voor ecologische professionals, al jaren. Ook in Vlaanderen voelden steeds meer collega’s en partners de nood om actie te ondernemen tegen de achteruitgang van de biodiversiteit in tuin en landschap . Daarom wilden we die energie en expertise bundelen in een lerend netwerk.”

Het idee om een netwerkmoment te organiseren leefde van in het begin. Maar de partners van Groeistof wilden eerst het draagvlak testen. Daarom richtten ze een Facebookgroep op. En ze waren overdonderd door het succes. “Op enkele maanden tijd gingen we van zes naar meer dan 300 leden. Ons gevoel klopte: steeds meer professionals in de groensector voelen de nood om actie te ondernemen voor meer biodiversiteit, duurzame beplanting en een klimaatbestendige omgeving. Via ons netwerk wisselen ze kennis uit, leren ze van elkaar en krijgen ze vooral het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. ”

Wie zit er dan allemaal in dat netwerk? “Dat gaat van tuin- en landschapsontwerpers, architecten, aannemers en adviseurs die het ecologisch gedachtegoed willen uitdragen via hun werk”, vertelt Alexandra. “Tot kwekers en telers van ecologisch plantgoed en groene verenigingen en instellingen.”

Op vrijdag 4 september 2020 organiseert Groeistof een infodag rond ‘certificering in de ecologische groensector’. Die vindt plaats bij boomkwekerij Arbor in Houtvenne. Houd de Facebookgroep van Groeistof in het oog voor meer informatie.

Welke organisaties ondersteunen Groeistof?
Groeistof is een initiatief van 8 Vlaamse partners: Inverde, Springzaad.be vzw, Centrum Duurzaam Groen vzw, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) vzw, Velt vzw, Kubiekeruimte (R³) vzw, Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) en Kenniscentrum Tuin+. Ook Wilde Weelde ondersteunt dit initiatief vanuit Nederland.