Studiedag waterbeleidsplannen (Antwerpen en Gent) – VOLZET

Kubiekeruimte nodigt je graag uit voor een studiedag (lezingen + fietstocht) in Gent op maandag 31 augustus.
In de voormiddag lichten diverse sprekers de beleidsvisies in Antwerpen en Gent toe.
In de namiddag verkennen we per fiets (ca. 18 km) diverse recente groenprojecten binnen de stad Gent waar water op verschillende aspecten een belangrijke rol speelt (beeldbepalend, buffering, ontharding, …).

In de voormiddag lichten diverse sprekers de beleidsvisies in Antwerpen en Gent toe.

Lien Engels (projectleider blauw-groene netwerken, Stad Antwerpen) stelt de Antwerpse droogtestudie voor. Deze stelt maatregelen voor om de grondwaterstanden te herstellen en een slimmer gebruik van drink- en regenwater te stimuleren. Ook het Antwerps waterplan komt aan bod. Dit plan wil water opnieuw een plek geven in de stad en het waterbewustzijn in Antwerpen verhogen.

Joke Vande Maele / Peter Swyngedauw (OMGEVING) stelt de Gentse beleidsvisie water in de stad voor. Die beleidsvisie ‘Water in de stad’ bekijkt de huidige en toekomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit verschillende thema’s: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie en waterkwaliteit.

Lieven Symons (medewerker ontwerpend onderzoek Labo Ruimte, en oprichter Atelier NSMBL) stelt de resultaten van het recent afgelopen bouwmeesterlabel weg van water voor. Ze bekeken de ‘water-ruimte’ vanuit het oogpunt van waterkwaliteit (‘gezonde waterloop’). Ook de manieren hoe hierop ingespeeld kan worden vormt een onderdeel van de toelichting. Tot slot wordt ook gefocust op een aantal (Gentse) cases die ontwerpmatig werden uitgewerkt met als uitgangspunt de ecologische kwaliteit en de knelpunten voor burgerbetrokkenheid.

In de namiddag verkennen we per fiets (ca. 18km) diverse recente groenprojecten binnen de stad Gent waar water op verschillende aspecten een belangrijke rol speelt (beeldbepalend, buffering, ontharding,…). We passeren onder andere aan het recent geopende Kapitein Zeppospark, het vernieuwde voormalige kasteeldomein ‘Park De Vijvers’, het onthardingsproject Maaseikplein, de kaaipromenade langs De Krook, …

.

PLANNING

• 9u15: ontvangst
• 9u45-12u15: lezingen
• 12u15-13u00: broodjeslunch
• 13u00-17u00: fietstocht

.

PRAKTISCH

• Maandag 31 augustus 2020
• Campus Bijloke, Gent (ingang Louis Pasteurlaan 2)
• lunch (belegd broodje) is inbegrepen
• Maximum 30 deelnemers. De lezingen en fietstocht zal verlopen met respect voor de geldende corona-veiligheidsregels. Voorzie dus zeker een mondneusmasker, het dragen ervan zal gedurende een groot deel van de dag verplicht zijn.
• Deelnemers voorzien zelf een fiets, volgende mogelijkheden:

1. Eigen fiets per trein: Vanaf 1 juli t.e.m. 31 december 2020 is het Fiets Supplement tijdelijk gratis. Je moet echter ALTIJD in het bezit zijn van een Fiets Supplement voordat je op de trein stapt. Alle info en voorwaarden lees je hier.

2. Bluebike deelfiets: Deze vind je aan de achterzijde of voorzijde van Gent-Sint-Pieters station of aan Gent Dampoort. Ben je nog geen Blue-bike lid, dan kan je deze zomer éénmalig een gratis vouchercode per sms bekomen. Als niet blue-bike lid kan je ook steeds voor €4 een vouchercode kopen via vb. de KBC-bank app (extra diensten-deelfiets huren).

3. Huurfiets lenen: je kan ook steeds een gewone huurfiets ontlenen (€12) bij één van de fietspunten van de Gentse fietsambassade, vb. Gent-Sint-Pieters of Gent Dampoort.

4. Eigen fiets per auto: De Bijloke-campus valt net binnen de lage emissie zone maar grenst aan de binnenring R40 (Godshuizenlaan) die buiten de LEZ-zone valt. Stel je GPS dan best in op Godshuizenlaan 8 (R40) en sla niet af richting Louis Pasteurlaan.

.

Inschrijven

• R3-leden:
deelname gratis (inclusief belegd broodje, exclusief eventuele fietshuur).
• Niet-leden:
deelname 30 € (inclusief belegd broodje, exclusief eventuele fietshuur).
• Inschrijven kan je (liefst voor 28 augustus) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER
• Bij een teveel aan inschrijvingen hebben R3-leden voorrang.

Niet-leden krijgen het verzoek om 30 € te storten op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Kubiekeruimte vzw met vermelding: ‘GENT 31-08-2020’ + naam deelnemer(s). Na ontvangst van het eventueel verschuldigde bedrag is je inschrijving definitief.

Organisatie voor Kubiekeruimte vzw:
Ruben Joye (0494 81 19 35)
penningmeester@kubiekeruimte.be