Kubiekeruimteactiviteit | Uitnodiging Kempische heuvelrug en groenblauwe dooradering Stad Herentals

De Kempense Heuvelrug geldt als het meest uitgesproken reliëf van de regio, sterk getekend door zijn unieke geologische ontstaansgeschiedenis. Het samenhangende geheel van heuvelrug en de flankerende vallei van de Kleine Nete is structuurbepalend, met zijn uitgestrekte bossen, natuurcomplexen en valleien.
Graag verwelkomen we je in Kasterlee op 4 oktober voor een boeiende studietrip.

Behoud en versterking ervan vraagt om een doorgedreven geïntegreerde en duurzame aanpak. Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) bracht de betrokken partners samen in een samenhangend gebiedsproject, ondersteund door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor het eerst in Vlaanderen werd hierbij de methodiek van de landschapsbiografie toegepast om bepalende kenmerken uit verschillende tijdslagen op een wetenschappelijke – maar ook verbeeldende, toegankelijke – wijze in kaart te brengen. In een eerste fase werd voor een deel van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart een landschapsvisie en toeristisch ontwikkelingsplan opgemaakt. In een tweede fase wordt nu ook voor de hele heuvelrug van Lichtaart tot Grobbendonk verder gewerkt met de opmaak van een landschapsvisie op basis van landschapsbiografie, uitgewerkt door Strootman Landschapsarchitecten en Ontwerpbureau Bailleul.

Het project van de Kempense Heuvelrug wordt verankerd in een overkoepelend project, het strategisch project ‘Veer-kracht in de vallei van de Kleine Nete’. De doortocht van de Kleine Nete door het kleinstedelijk gebied Herentals is opgenomen als één van de zes hefboomprojecten van het strategisch project. Doelstelling is het versterken van de Kleine Nete als groenblauwe ader doorheen het stedelijk gebied en het versterken van de relatie tussen de Kempense Heuvelrug en de stadskern van Herentals.

Programma

– 10.00u Onthaal in Heemhuis De Waaiberg, Waaiberg 1 – 2460 Kasterlee

– 10.15u Lezingen
o De landschapsbiografie als methodiek, toegepast op de Kempische heuvelrug
(Els Oostvogels, RLKGN)
o Strategisch Project Kleine Nete en hefboomproject groen-blauwe dooradering stad Herentals (Jef De Schutter, RLKGN)

– 11.00u Wandeling Kempense Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee (ca. 6 km)
(gegidst door Els Oostvogels)

– 12.30u Broodjeslunch (Heemhuis)

– 13.45u Vertrek per auto naar Herentals (parking Netepark)

– 14.00u Wandeling blauw-groene dooradering Herentals
o.m. Vesten, Olympiade-/Belgiëlaan, Domein le Paige…
(gegidst door Jos Gysels en Wim Debaene)

Einde rond 17u.

PRAKTISCH

Zondag 4 oktober 2020
Afspraak om 10u – Heemhuis De Waaiberg, Waaiberg 1 – 2460 Kasterlee

– Lunch in het Heemhuis: broodjesmaaltijd kan worden besteld via inschrijving (niet inbegrepen in de deelnameprijs), mogelijkheid om eigen picknick mee te brengen.

– Samen met het RLKGN doen we alles om deze activiteit coronaproof te laten verlopen volgens de gel-dende richtlijnen. Vergeet niet je mondneusmasker mee te brengen!

– R3-leden: deelname gratis
Niet-leden: deelname 20 € .

– Inschrijven kan (liefst voor 30 september) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER

Niet-leden storten 20 € op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Kubiekeruimte vzw met vermelding: ‘kempische Heuvelrug 04-10-2020’ + naam deelnemer(s). Na ontvangst van het eventueel verschuldigde bedrag is je inschrijving definitief. Maximum 25 deelnemers. Bij een teveel aan inschrijvingen hebben R3-leden voorrang.

Graag verwelkomen we je in Kasterlee op 4 oktober.

Organisatie voor Kubiekeruimte vzw:
Luk Vanmaele 0498 30 17 95 secretaris@kubiekeruimte.be
Marieke Verreet