Kubiekeruimteactiviteit | Lezing ‘Koester het hemelwater in tuinen, parken en pleinen’

Op dinsdagavond 17 november 2020 organiseert Kubiekeruimte i.s.m. de provincie Vlaams- Brabant een lezing omtrent aandachtspunten vanuit ontwerp en techniek voor een optimale waterdoorlatende buitenomgeving.

De problematiek van verdroging is intussen alom gekend. Willen we ons weerbaar maken tegen de klimaatverandering, dan moeten we ‘ontharden’, zorgen voor een watercapterende bodemstructuur en creatief omgaan met water door te bufferen en te laten infiltreren. Het hierbij horende positieve effect voor het klimaat en de biodiversiteit zijn mooi meegenomen.

We beschouwen dit niet als een extra ‘must’ maar als een creatieve uitdaging. Volgende aspecten en vragen worden in deze lezing beantwoord:

  • Hoe kan je dit verhaal deel laten uitmaken van je ontwerp?
  • Is dit een beperking in je creativiteit?
  • Welke technische aspecten komen hierbij kijken?
  • Is dit zowel in de kleine schaal (tuinniveau) als in de publieke ruimte alom toepasbaar?
  • Welke rol speelt de beplantingskeuze hierin?

Vaak kan je heel deze problematiek aanpakken met eenvoudige, voor de hand liggende principes.
Wim Collet (Landschaps- en tuinarchitect en docent ecologie, natuurtechnieken en plantenleer) zal jullie op een heel bevattelijke wijze inzicht bieden in deze materie.

Praktisch

Datum: dinsdag 17 november 2020
Omwille van de coronamaatregelen gaat de lezing online door.
De lezing start om 19u30.

Prijs:
Leden en studenten: gratis
Deelname: 5 Euro

Inschrijving kan (liefst vóór 15 november 2020) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER

De lezing gebeurt met Teams. De link met toegang tot de lezing wordt bezorgd op de dag van de lezing na inschrijving en na betaling van het inschrijvingsgeld.
De lezing zal opgenomen worden. Bij inschrijving geef je toestemming dat je naam en gezicht in de opname weergegeven kan worden.

Opmerkingen en vragen kunnen tijdens de lezing gesteld worden met de ‘Vergaderchat’ in Teams.

Contactpersonen voor deze activiteit:
voor Kubiekeruimte vzw Wim Collet 0474 97 93 96 | info@natuurlijktuinieren.be
voor provincie Vlaams Brabant Dirk Buysse | levedetuin@vlaamsbrabant.be | www.vlaamsbrabant.be/leve-de-tuin

Een organisatie van Kubiekeruimte vzw i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant ‘Leve de Tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’