Kubiekeruimteactiviteit | Online-lezing Naar 30% robuuste natuur in Vlaanderen

Vlaanderen heeft nood aan meer robuuste natuur, niet alleen om de biodiversiteit veilig te stellen maar ook als remedie tegen de klimaatopwarming. Om dit te bereiken is de realisatie van waardevolle, beschermde natuur nodig.
Kris Decleer, senior onderzoeker landschapsecologie bij INBO, geeft daarover een online-lezing. Schrijf je nu in.

Lezing ‘Naar 30% robuuste natuur in Vlaanderen met speciale aandacht voor natte natuur’

De Vlaamse overheid plant nog heel wat natuurherstel, maar zijn die plannen voldoende voor de creatie van een robuust natuurnetwerk dat ook de klimaatverandering aan kan? Halen we met de huidige plannen de 30% van onze oppervlakte die de Europese Commissie naar voor schuift in haar European Green Deal? En is dat überhaupt mogelijk in Vlaanderen?

Bovendien heeft men tot nu toe vooral ingezet op bosuitbreiding. Maar er is evenzeer nood aan (vochtige) graslanden en natte natuur (wetlands). Wetlands zijn minstens even noodzakelijk, in de eerste plaats voor de biodiversiteit, maar ook als koolstofsinks en bufferende waterreservoirs. Het vlakke Vlaanderen van midden vorige eeuw was van nature bijzonder rijk aan allerlei natte natuur. Hoeveel is er na een halve eeuw drainering en drooglegging nog van over? Hoeveel oppervlakte aan natte natuur kunnen we mogelijk nog herstellen? Kris Decleer, senior onderzoeker landschapsecologie bij INBO, onderzocht het samen met zijn collega’s en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Zij kwamen tot opmerkelijke bevindingen… een hoopvol en inspirerend verhaal.

PRAKTISCH

Afspraak: woensdag 24 februari
Omwille van de coronamaatregelen gaat de lezing online door. Start om 19.00 uur.

Deelname
leden Kubiekeruimte: gratis
niet-leden: 5 Euro
studenten (hogeschool of universiteit): gratis

Inschrijving door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER

De lezing gebeurt met Teams. De link met toegang tot de lezing wordt bezorgd op de dag van de lezing na inschrijving en betaling van het eventuele inschrijvingsgeld. De lezing zal opgenomen worden. Bij inschrijving geef je toestemming dat je naam en gezicht in de opname weergegeven kan worden.

Opmerkingen en vragen kunnen tijdens de lezing gesteld worden met de ‘Vergaderchat’ in Teams.