Kubiekeruimteactiviteit | Monumentaal Maastricht, compacte stad in een weids landschap

Anouk Schmid – groenstrateeg Natuur & Landschap stad Maastricht en lid van Kubiekeruimte – nodigt ons op donderdag 15 juli uit voor een boeiend stadsbezoek per fiets, met focus op de stadsranden (groene Vesten en transformatie van gewezen industriële sites). Schrijf je hier in.

Maastricht – hoofdstad van Nederlands Limburg (120.000 inw.) – is een buitenbeentje in Nederland. Dat zou te maken hebben met de perifere ligging dichtbij de Belgische en Duitse grens, het atypische landschap (de Maas en St.-Pietersberg), dominantie van het katholicisme, maar vooral ook met zijn bruisende historische binnenstad.

Vorig jaar keurde de stad haar Omgevingsvisie 2040 goed onder de noemer ‘Compacte Stad in een weids Landschap’. Het groene luik van deze beleidsvisie focust op begrippen als Cultuurhistorie, Biodiversiteit, Ontmoeten, Bomen en Klimaatbestendigheid.

Anouk Schmid – groenstrateeg Natuur & Landschap stad Maastricht en lid van Kubiekeruimte – nodigt ons op donderdag 15 juli uit voor een boeiend stadsbezoek per fiets, met focus op de stadsranden (groene Vesten en transformatie van gewezen industriële sites).

Enkele hoogtepunten uit het programma:

 • Ontwikkelingsgebied Belvédère:
  • Sphinxkwartier | transformatie van oude porceleinfabrieken tot gemengd stedelijk gebied
  • Maasboulevard | Stadskantoor Mosae Forum, Het Bassin (oude binnenhaven) / het Landbouwbelang (cul-turele vrijplaats)
  • Frontenpark | Hoge en lage Fronten, nieuw publiek park op groene Vesten en gewezen industriële site Herontwikkeling voormalige kloostersite De Beyart (Studio Akkerhuis, Lola en Piet Oudolf – in planfase)
 • Tapijnkazerne | Militaire gebouwencomplex, grenzend aan de Stadsvesten, dat na decennialange leegstand getransfor-meerd werd tot groene campus van de Universiteit Maastricht.
 • Kort bezoek CNME Natuurtuinen Jekerdal
 • ENCI-gebied | Indrukwekkende kalksteengroeve aan de voet van de Sint-Pietersberg, gelegen tussen de valleien van de Jeker en de Maas. Van volle transformatie tot een uniek en verrassend natuurgebied met ruimte voor re-creatie naar een bestuurlijke impasse inzake herbestemming gebouwen?
 • Geplande heropbouw van ingestorte Stadswal (MTD-landschapsarchitecten).
 • Sluitstuk wordt De Groene Loper | De overkapping van de A2-snelweg resulteerde in een lineair park (ontwerp West8) dat de omliggende woonwijken niet meer scheidt maar verbindt. ‘Sjiek & Sjoen’ met rafelige randjes… en het project Stad & Spoor – nog in volle planvorming – waarbij het Centraal Station een nieuwe voorkant krijgt, aansluitend op de groene Loper.

PRAKTISCH

 • Donderdag 15 juli 2021
 • 09.40u Afspraak Stadskantoorentree, Mosae Forum, tussen Markt en Maas (Arch. Jo Coenen).
 • 10.00u Vertrek.
 • Fietstocht, ca. 18 km, gegidst door Anouk Schmid en aantal collega’s uit betrokken stadsdiensten. Mogelijkheid om je eigen fiets mee te brengen of een fiets te huren. De eerste 10 kunnen gratis (stadsfietsen). Vanaf de 11de kan een Arriva Deelfiets gehuurd worden tegen max. 9 €/dag d.m.v. de app Hello Bike (niet inbegrepen in de prijs).
 • Lunch in Brasserie Tapijn (niet inbegrepen in inschrijvingsbedrag).
 • Einde rond 17u. Voor wie wil: afsluitend drankje in de Brandweerkazerne…

INSCHRIJVINGEN

 • Deze activiteit wordt coronaproof georganiseerd conform de geldende richtlijnen. We mikken op ca. 25 deelnemers. Vergeet niet je mondneusmasker mee te brengen!
 • R3-leden: deelname gratis
 • Niet-leden: deelname 20 €
 • Inclusief gidsen en organisatiekosten. Verplaatsing naar en van Maastricht, middaglunch en eventuele fietshuur zijn niet in de prijs inbegrepen.
 • Inschrijven kan (liefst voor 10 juli) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER
  Niet-leden storten 20 € op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Kubiekeruimte vzw met vermelding: ‘Maastricht 15-07-2021’ + naam deelnemer(s). Na ontvangst van het eventueel verschuldigde bedrag is je inschrijving definitief.

Welkom in Mestreech!

Organisatie voor Kubiekeruimte vzw:
Luk Vanmaele 0498 30 17 95 secretaris@kubiekeruimte.be
Anouk Schmid +31681404452

Mogelijkheid om je eigen fiets mee te brengen of een fiets te huren. De eerste 10 kunnen gratis (stadsfietsen). Vanaf de 11de kan een Arriva Deelfiets gehuurd worden tegen max. 9 €/dag d.m.v. de app Hello Bike (niet inbegrepen in de prijs).