Uitnodiging studietrip natuurreservaat Het Zwin Waterdunen Breskens

Bron: https://www.zwin.be/nl/zwin-verandering-2019

Op donderdag 21 oktober bezoeken we twee boeiende natuurgebieden en kustlandschappen die een belangrijke rol spelen in onze kustverdediging. Het ene is nog in volle wording, het andere is al meer dan een halve eeuw gerenommeerd, maar werd recent gevoelig uitgebreid en heraangelegd.

Zwin in uitbreiding

Het Zwin in Knokke-Heist ontstond na verzanding van de oude zeearm die Brugge verbond met de Noordzee. Sinds 1952 is dit het eerste Vlaamse natuurreservaat, onder impuls van Leon Lippens. Begin 21ste eeuw begon de geul in het gebied opnieuw te verzanden, waardoor waardevolle slikken en schorren dreigden te verdwijnen. Daarom werd in 2016 gestart met een gevoelige uitbreiding van het grensoverschrijdend natuurgebied van 210 tot 330 ha. Daardoor kan het zeewater nu vlotter in- en uitstromen, en verschijnen typische estuariumplanten en dieren terug in het Zwin. Een nieuwe dijk, voorzien van een fiets- en wandelweg, werd meer landinwaarts aangelegd. Er werd ook een nieuw bezoekerscentrum gebouwd, ontworpen door Coussée & Goris architecten. Het resultaat van deze imponerende werken kan op 21 oktober bezocht worden.

Waterdunen Breskens: nieuwe natuur in wording

Net over de grens in Breskens, waar tot voor kort akkers en wegen lagen, ligt nu een stelsel van recent aangelegde kreken. Dit gebied van 350 ha wordt een boeiende combinatie van natuurontwikkeling, recreatie en innovatieve kustverdediging. Een getijdenduiker laat het zoute water in- en uitvloeien en zorgt voor een gedempte getijdewerking achter de dijk. De constante wisseling van hoog en laag water creëert een steeds wisselend landschap van schorren, kreken, zand- en slikplaten, waar kustvogels nu hun rust- en broedplek vinden. Het getij maakt ook de innovatieve teelt van zilte groenten en aquacultuur mogelijk. Als laatste stap worden wandelpaden aangelegd en voorzieningen voor dag- en verblijfsrecreatie gerealiseerd.

Bron: © Skypictures http://magazine.waterdunen.com

PRAKTISCH

Donderdag 21 oktober 2021
Bustoer vanuit Gent

 • 8.00u | Afspraak achterzijde St.-Pietersstation Gent (Sint-Denijslaan, halte Flibco bussen)
 • 9.00u | Bezoekerscentrum Zwin: bezoek immersieve expo ‘Verdwenen Zwinhavens’
 • 9.45u | Verwelkoming door Het Zwin
 • 10.00u | Toelichting over heraanleg het Zwin, door Hannah Van Nieuwenhuyse (ANB) en Elias Van Quickelborne, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, projectleider Zwin uitbreiding
 • 11.00u | Toelichting over project Waterdunen door Anya Langerak, verantwoordelijke projectcommunicatie, en Arjon Copper, beleidsmedewerker Provincie Zeeland
 • 12.00u | Lunch in the Shelter Catering of vrije picknick
 • 13.00u | Gegidste wandeling door het Zwin en nieuwe uitbreiding door Hannah Van Nieuwenhuyse en Elias Van Quickelborne
 • 14.30u | Per bus naar Breskens.
 • 15.30u | Gegidst bezoek aan Waterdunen door Anya Langerak, Arjon Coppen en projectleider Jeroen de Maat (per bus en te voet).
 • ca. 17.00u Eventueel afsluitende drink in strandcafé Breskens? Terugkeer naar Gent St.-Pieters.

INSCHRIJVINGEN

We doen er alles aan om deze activiteit coronaproof te laten verlopen volgens de dan geldende richtlijnen. Gezien we samen in een bus zullen zitten en ook even de Nederlandse grens oversteken willen we je vragen om een geldige Covid Safe Pas mee te brengen als je reeds gevaccineerd bent, of (in het andere geval) een recente negatieve coronatest. Voor alle veiligheid blijft een mondneusmasker nuttig b.v. in de bus en bij verplaatsingen binnen.

 • R3-leden exclusief lunch. Vrije picknick is desgewenst ook mogelijk: 25 €
 • R3-leden inclusief lunch: 40 €
 • Niet-leden exclusief lunch. Vrije picknick is desgewenst ook mogelijk: 55 €
 • Niet-leden inclusief lunch: 70 €

Inclusief bushuur, inkomticket voor het Zwin en expo, gidsbeurten, lezingen en organisatiekosten

 • Inschrijven kan (liefst vóór 16-10) door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER en door het verschuldigde bedrag te storten op rekening BE88 0015 8287 9241 (BIC: GEBABEBB) van Kubiekeruimte vzw met vermelding: ‘Zwin Waterdunen’ + naam deelnemer(s). Na ontvangst van het verschuldigde bedrag is je inschrijving definitief.

Graag tot donderdag 21 oktober!

Organisatie voor Kubiekeruimte vzw:
Luk Vanmaele, GSM 0498 30 17 95, e-mail: secretaris@kubiekeruimte.be
Philip De Roo, GSM 0479 99 56 73