Blikveldactiviteit | Studietrip Koppelingsgebieden Gentse Kanaalzone

Donderdag 30 juni nodigen we je uit op een gegidste fietstocht (28km) die ons leidt langs een aantal koppelingsgebieden in het zuidelijk deel van de kanaalzone, van Mendonk tot Oostakker. We worden deskundig gegidst door Carl Dejonghe, coördinator Projectbureau Gentse Kanaalzone, en Iñaki Colpaert, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen.

De Gentse Kanaalzone vormt een belangrijke industriepool aan weerszijden van het Zeekanaal Gent – Terneuzen. Door een geleidelijke – niet altijd even planmatige – groei ontstond met de jaren een versnipperd landschap, een lappendeken waar woonwijken, landbouw en industrie elkaar raken. Om dit te verhelpen werd tussen 1993 en 2007 een Strategisch Plan opgesteld, het ROM-project Gentse Kanaalzone (studiegroep Omgeving). Een belangrijk element in dit plan is de uitbouw van koppelingsgebieden. Dit zijn groene overgangsgebieden die niet enkel een buffer moeten vormen, maar vooral ook een verbinding met meerwaarde voor zowel wonen als industrie. Het strategisch plan werd vertaald in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

De volgende stap was de uitwerking van een landinrichtingsproject door de Vlaamse Landmaatschappij. Voor 16 koppelingsgebieden werd een inrichtingsplan gemaakt. Het accent ligt op natuurontwikkeling en zachte recreatie. De koppelingsgebieden worden onderling verbonden door een groene fietsroute ’50 tinten groen’.
Vandaag zijn 10 van de 16 projecten gerealiseerd. Reden genoeg voor Blikveld om de eerste resultaten met jou te delen.

Donderdag 30 juni nodigen we je uit op een gegidste fietstocht (28km) die ons leidt langs een aantal koppelingsgebieden in het zuidelijk deel van de kanaalzone, van Mendonk tot Oostakker. We worden deskundig gegidst door Carl Dejonghe, coördinator Projectbureau Gentse Kanaalzone, en Iñaki Colpaert, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen.

PROGRAMMA

Vanaf 09u00 | Verwelkoming in Oostakkerdorp (kerkplein)
Korte toelichting bij het recent heringerichte dorpsplein (Proeftuin Ontharding, stad Gent) door Maarten Kaptein, landschapsarchitect Groendienst

09u30 | Vertrek per fiets en oversteek per veer naar Langerbrugge

10u00 | Den Hannekesnest (Evergem): koffie
Toelichting Koppelingsgebieden Gentse Kanaalzone
door Carl Dejonghe, coördinator Projectbureau Gentse Kanaalzone

11u00 | Fietstocht doorheen de koppelingsgebieden
Langerbrugge Zuid
Kerkbrugge-Oost
Doornzele-Zuid
Kanaalzijde tot Doornzele

12u30 | Picknick in de tuin van vzw Compot, Doornzeledries 55, 9940 Doornzele (Evergem)
Korte toelichting over de historische dries en vzw Compot

14u00 | Vervolg fietstocht doorheen de koppelingsgebieden
Doornzele-Noord
oversteek Ter Donkveer
Sint-Kruis-Winkel-Zuid
Desteldonk-Noord en Zuid
Oostakker-Noord

17u00 | Aankomst Oostakkerdorp
Facultatief: afscheidsdrankje op heraangelegde dorpsplein

FIETS

Probeer voor zover mogelijk je eigen fiets mee te brengen. We trachten via het provinciebestuur max. een 15-tal fietsen (waarvan 7 elektrisch) te lenen, dit moet echter nog bevestigd worden.

Dichtstbijzijnde fietsverhuur is fietspunt. De Fietsambassade aan station Dampoort. Houd er wel rekening mee dat het van daaruit nog 6.3km (20 min.) fietsen is. Meer info: https://fietsambassade.gent.be/nl/contact/locaties/fietspunt-gent-dampoort

LUNCH

Voor de lunch worden we hartelijk verwelkomd op de mooie site van vzw Compot in Doornzele. Mogelijkheid om op voorhand een belegd broodje te bestellen bij de lokale beenhouwer (zie inschrijvingsformulier). Wie liever eigen pick-nick meebrengt kan dit gerust doen.

INSCHRIJVEN

  • Deelname voor leden Blikveld is gratis
  • Niet-leden: 30 €
  • Studenten (erkende universiteit of hogeschool mits vertoon studentenkaart): 15 €
    In deze prijs zijn niet begrepen: fietshuur, lunch en drankjes onderweg.

We onderzoeken nog de mogelijkheid om voor deze fietstocht individuele headsets te huren, waarmee zelfs tijdens het fietsen kan toegelicht worden. In dit geval zou er een bijkomende kost van 10 €/persoon zijn (ook voor leden).

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 26 juni 2022 door invulling van het INSCHRIJVINGSFORMULIER en door het eventueel verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer BE88 0015 8287 9241 van Blikveld vzw met vermelding: ‘Gentse Kanaalzone’ + naam deelnemer(s).

Nog geen lid?
Via deze link vind je alle info over de lidmaatschappen en hoe in te schrijven!

Graag verwelkomen we je op 30 juni in Oostakker!

Organisatie namens Blikveld vzw:

  • Philip De Roo, GSM 0479 99 56 73
  • Luk Vanmaele, GSM 0498 30 17 95