Lidmaatschap Blikveld vzw

In de toekomst zal Blikveld vzw jouw lidmaatschap opvolgen.  Hun website is nog in opbouw.  Daarom geven we je hieronder een overzicht met de verschillende lidmaatschapsformules van Blikveld.

Blikveld wil inspelen op de actualiteit, haar leden informeren en laten discussiëren, werken aan visievorming en aanzetten tot actie.  Jij kan deel (blijven) uitmaken van de dynamische en veelzijdige groep die Blikveld is, door lid te worden of je jaarlijks lidmaatschap te vernieuwen en hiermee onze dagelijkse werking te ondersteunen.

Naast gratis deelname aan de activiteiten* ter waarde van ca. 20 euro (basisprijs daguitstap) en ca. 10 euro (basisprijs lezing), word je geïnformeerd over al onze activiteiten via de website, Facebook en digitale uitnodigingen.
(* met uitzondering van buitenlandse activiteiten of activiteiten met restaurantbezoeken)

We bieden verschillende lidmaatschapsformules aan. Dit zijn de mogelijkheden:

Blikveld-plus lidmaatschap

200,00 Euro/lid → individueel op naam

↘ Bedoeld voor praktiserende landschaps- en tuinarchitecten, werkzaam in de private of publieke sector (als bediende, ambtenaar of zelfstandige).

175,00 Euro/lid → bureaulidmaatschap

↘ Vanaf 5 aangesloten leden op naam
↘ Bedoeld voor studie- en ontwerpbureaus met praktiserende landschaps- en tuinarchitecten

VOORDELEN

• Automatische aansluiting bij de nationale beroepsvereniging ABAJP-BVTL.
• Vermelding van het bureau op de Blikveld website bij een bureaulidmaatschap.
• Gratis deelname aan de activiteiten, met uitzondering van buitenlandse activiteiten of activiteiten met catering.
• Gratis plaatsen van vacatures op website en op social media Blikveld
• Informatie over al onze activiteiten via de website, social media en digitale uitnodigingen.
• Ledennieuwsbrief, lid van de Blikveld community kortingen op vakliteratuur (Blauwe Kamer, CG Concept, Monumenten & Landschappen, uitgeverij Die Keure, Publieke Ruimte)
• Korting op zakelijke verzekering.
• Eerste hulp bij juridisch advies.
• Vertegenwoordiging in de “Hoge raad voor de Zelfstandigen en de KMO”, verdedigen van de belangen van de zelfstandigen en kmo’s door adviezen te geven aan de Belgische en
Europese beleidsverantwoordelijken.
• Vertegenwoordiging in Unizo.
• Vertegenwoordiging als representatieve beroepsorganisatie voor landschapsarchitecten in de Federatie Vrije Beroepen.
• Vertegenwoordiging in IFLA Europe, de “European Region of International Federation of Landscape Architects”.

.

VOORWAARDEN

• Afgestudeerd zijn met een Belgisch of internationaal diploma in de landschaps- en tuinarchitectuur dat ten minste 180 ECTS punten omvat.
• Werkzaam zijn als landschaps- en tuinarchitect in de private of publieke sector (als bediende, ambtenaar of zelfstandige).
• Beroepservaring van minimum 3 jaar voor bachelors, masters worden zonder bijkomende beroepservaring toegelaten.
• Geen andere hoofd- of nevenberoepen (b.v. aannemer, boomkweker, …) onder welke vorm deze beroepen ook uitgeoefend worden (b.v. als zelfstandige, werknemer, vennoot of bestuurder van een rechtspersoon, …) dan wel functies, activiteiten of werkzaamheden uitoefenen waardoor de integriteit tegenover opdrachtgevers in gevaar kan komen of in twijfel kan worden getrokken.
• Deelnemen aan een intake gesprek.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw (BE88 0015 8287 9241), met vermelding van de naam van het lid.  De factuur ontvang je na betaling.

.

Blikveld-regulier lidmaatschap

65,00 Euro/lid → individueel op naam
40,00 Euro/lid → groepslidmaatschap / + 5 leden
35,00 Euro/lid → groepslidmaatschap / + 10 leden

↘ Bedoeld voor professionelen uit aanverwante disciplines, architecten, ruimtelijk planners, (tuin)ontwerpers, … alsook ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon in brede zin geïnteresseerd in het ruimere vakgebied landschaps- en tuinarchitectuur.

VOORDELEN

• Gratis deelname aan de activiteiten, met uitzondering van buitenlandse activiteiten of activiteiten met catering.
• Informatie over al onze activiteiten via de website, social media en digitale uitnodigingen.
• Ledennieuwsbrief.
• Lid van de Blikveld community, netwerk, stageplaatsen en mogelijke werkgevers.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid.  De factuur ontvang je na betaling.

.

Blikveld-junior

25,00 Euro/lid → individueel op naam
↘ Bedoeld voor praktiserende en gediplomeerde landschaps- en tuinarchitecten, die maximum 3 jaar beroepservaring hebben en jonger zijn dan 27 jaar.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid.  De factuur ontvang je na betaling.

.

Blikveld-student

15,00 Euro/lid → individueel op naam
↘ Bedoeld voor studenten landschaps- en tuinarchitectuur.

Overschrijving van lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer van Blikveld vzw, met vermelding van de naam van het lid.

Facturen worden opgemaakt vanaf een bedrag van 25,00 Euro.