Inspiratiedag | Multifunctionale daken voor professionals

Daken herbergen een enorm potentieel, zeker in de steden. Nieuwe functies toevoegen aan daken is een grotendeels onontgonnen terrein voor het dichtbebouwde en immer groeiende Antwerpen.

Dat daken geschikt zijn om energie op te wekken is niet nieuw, maar ze kunnen ook ruimte bieden voor recreatie, natuur en waterbeheer. Met het oog op de klimaatsverandering worden innovatieve, klimaatrobuuste oplossingen voor daken steeds relevanter. “Inspiratiedag | Multifunctionale daken voor professionals” verder lezen

Inspiratiedag | Ruimte in beweging

Naar meer ruimte voor beweging en kinderen in de stad.

Hoe richt je de ruimte in de stad in zodat ze burgers verleidt om meer te bewegen? Hoe maak je er een prettige verblijfsruimte van voor jong en oud? Deze inspiratiedag richt zich o.a. naar geĆ«ngageerde burgers, adviseurs, beleidsmedewerkers, politici en experten uit domeinen zoals ruimte, jeugd, gezondheid, sociale planning, mobiliteit, groen en sport. “Inspiratiedag | Ruimte in beweging” verder lezen

Kubiekeruimteactiviteit | Lezing Thomas Verheye ‘Open ruimte als mal voor stedelijke ontwikkeling’

Wat kan de meerwaarde van de tuin voor de open ruimte zijn? Die vraag onderzocht Thomas Verheye in zijn masterproef tot het behalen van zijn master stedenbouw en ruimtelijke planning. Hij onderzocht de manier hoe tuin- en landschapsarchitecten daar vandaag reeds mee omgaan en legt dit uit aan de hand van een aantal concepten. “Kubiekeruimteactiviteit | Lezing Thomas Verheye ‘Open ruimte als mal voor stedelijke ontwikkeling’” verder lezen