Seminarie | ‘Green Cities for a Sustainable Europe’

Het seminarie ‘Green Cities for a sustainable Europe’ is een Europees initiatief van ENA, European Nursery Association, in België en in opdracht van AVBS. Het seminarie handelt over de positieve klimaateffecten van groene ruimtes in stedelijk gebied en wil landschapsarchitecten en beleidsmakers in openbaar groen bewust maken van het belang van dit thema d.m.v. inspirerende lezingen. “Seminarie | ‘Green Cities for a Sustainable Europe’” verder lezen