Lezing | Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open ruimte behoud uit vijf experimenten.

Open ruimte ©Tim Van De Velde

Open ruimtes zijn cruciale bouwstenen van het lappendeken van stedelijke kernen en landelijke fragmenten dat het Vlaamse landschap is. Land- en tuinbouwers beheren zowat de helft van dat Vlaamse landschap, en zo’n 70% van de open ruimte. Ze zijn dus cruciale partners in het bereiken van maatschappelijke doelen als klimaat en duurzaamheid.

Op 6 februari geeft prof. dr. ir-arch. Elke Vanempten, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) een lezing over hoe ontwerpcapaciteit mee vorm kan geven aan een nieuwe symbiose tussen boer, landschap en maatschappij.

“Lezing | Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open ruimte behoud uit vijf experimenten.” verder lezen