Publicatie | Bouwstenen en inspiratie voor kindgerichte voortuinen

Voortuintjes in Vlaanderen liggen er vaak ongezellig bij, terwijl de voortuin voor kinderen de ideale maat is om de buurt te ontdekken. Daarom ging Kind & Samenleving in 2018 aan de slag in twee wijken om samen met kinderen en buurtbewoners voortuintjes kindvriendelijker te maken. Uit deze inspraakacties hebben wij bouwstenen ontwikkeld die je kunt inzetten op kindgerichte voortuinen.

“Publicatie | Bouwstenen en inspiratie voor kindgerichte voortuinen” verder lezen